Bíró Szabolcs - Anjouk (Liliom és vér, Lángmarta dél, Az utolsó tartományúrig)

Egy nagyszerű sorozatot ismertetnék meg veletek, Bíró Szabolcstól az Anjouk -at!

Ahogy a végére értem e remek sorozat előzményének, a Non Nobis Domine -nek  bele is kezdtem a folytatásba. Nagyon vártam, hogyan alakul tovább a történet. Mindhárom részt kihoztam egyből a könyvtárból, hogy folyamatosan tudjak haladni az olvasással.

I. rész: Liliom és vér
Fülszöveg:
"1321. ​Bátor Attila egykor templomos lovag volt, a király első embere, aki ott küzdött az Anjou-lobogó alatt, vérét hullajtva az akkor felemelkedő dinasztiáért. Az évek során legendás harcossá vált, ám a sorsdöntő rozgonyi csata után szögre akasztotta kardját, hogy családjával békés életet élhessen – távol a királyi udvartól, messze minden csatamezőtől. Egy forró tavaszi napon azonban minden megváltozik: királyi küldöttség érkezik a szlavóniai birtokra, hogy csaknem egy évtized után ismét hadba hívja a lovagot. Csák Máté, a Felvidék hadura, az Anjou-ház legnagyobb ellensége meghalt, s itt az idő, hogy huszonnyolc várát és teljes tartományát elfoglalják, egykori alattvalóit a király hűségére térítsék. Attila nem tehet mást, újból vasba öltözik, hogy a királyi bandérium hadnagyaként induljon az északi hadjáratra – ezzel pedig nemcsak egy új korszak, hanem bonyodalmak egész sora is kezdetét veszi. Míg a királyi had a Csákok földjét dúlja, addig Dubicában sötét fellegek gyülekeznek a Bátor család feje felett. A lángok felcsapnak, és úgy tűnik, a tűz sosem hunyhat ki…"

 Athenaeum könyvkiadó 2015
       346 oldal

A történet 1321 -ben folytatódik 9 évvel később, mint ahogy az előzményként szolgáló Non Nobis Domine befejeződött. A jól megszokott szereplőkkel ismét találkozhatunk, például Bátor Atillával, Ágnessel, Károly Róberttel .....
Az író kettő fő szálat futtat végig a könyvön egy időben. Hol az egyiket meséli, hol a másikat. Nekem ez nagyon bejött!
Egyik szálunk Bátor Atilla dubicai birtokán játszódik, ahol nyugodt, meghitt életet éltek feleségével és fiukkal egészen addig, míg a király és küldöttsége meg nem érkezett. A király maga mellé rendeli Atillát, ennek oka pedig Csák Máté halála. Így főhősünk kénytelen eleget tenni az uralkodó kérésének és vele tartani a felvidék visszaszerzésére. A dubicai birtok tehát ura nélkül marad. Ágnes helyzete nem egyszerű, viszont szerencsére bőven akadnak segítői.
Másik történeti szálunk innét indul, miután a király és Atilla távoztak a birtokról. Kezdetét veszi a felvidéki várak visszaszerzése (amik Csák Máté tulajdonában álltak). Sok izgalmas várostrom és harc teszi még izgalmasabbá ezt a szálat.
Jó volt így felváltva olvasni az eseményeket. Sokszor jobban izgultam mi fog történni a birtokon mint a csatás jeleneteknél. Teljesen bele tudtam élni magam a szereplők helyzetébe, szinte odaképzeltem magam ahol épp a történet játszódott. A végén pedig vitt bele az író egy jó kis csattanót. Ez teszi csak igazán kíváncsivá az olvasót.
Mindenkinek csak ajánlani tudom, remek kikapcsolódást kínál ez a kötet is! Bátran vágjatok bele!
10/10

II. rész: Lángmarta dél
Fülszöveg:
"1322. ​Miután Anjou Károly egy minden addiginál hatalmasabb sereggel meghódította a Felvidéket, és az utolsó erdélyi vár ellenállását is megtörte, még mindig nem kezdheti meg a nyugodt birodalomépítést. Az ország déli részén a Subicsok törnek borsot az orra alá, így a királynak a tengermellék felé kell fordítania tekintetét, és folytatnia az évtizedes belháborút, melynek talán sosem lesz vége. László, a lecsúszott udvari lovag, miután gyilkosként megszökött Temesvárról, és önmaga elől is menekülve vergődött át az országon, a horvát bán oltalma alatt próbál új életet kezdeni – ám a sors akarata folyvást közbeszól. Lackfi István, az alacsony sorból származó vad székely harcos, aki a felvidéki hadjáratban szerezte meg lovagi címét, ezúttal ezer lovast vezet a mühldorfi csatába, ahol egyszer s mindenkorra eldől, ki örökli a német-római császári címet. Mindeközben a sorsával megbékélt, és ismét liliomos lovagként élő Bátor Attila elszántan igyekszik megtalálni fiát és feleségét, akikről azt sem tudhatja, élnek-e még egyáltalán. A remény élteti, de a kegyetlen bosszúvágy hajtja: egy fekete lobogót keres, és az embert, aki elárulta."

 Athenaeum könyvkiadó 2015
          376 oldal

 Nagyon izgalmasan ért véget az előző kötet, reményekkel telve vártam a folytatást. A történet ott folytatódik, ahol az előző befejeződött. Itt már több szálon folynak tovább az események. A főhősünket kicsit háttérbe szorítva több régi, és új szereplő kap nagyobb figyelmet az írótól.
A második részben épphogy visszaszerezte a király a felvidéket, most délen Subics Mladen horvát bán okoz neki fejfájást. A bán ellen fellázadtak a horvát és szerb nagyurak és elűzték földjéről. Ő azonban a királytól kér segítséget, hogy visszaszerezze azt, ami őt illeti meg. Hogy miként alakul ez a történet arról nem árulok el többet, olvasással megtudhatjátok.
Továbbá izgulhatunk Bátor Atilla fiáért, Szilárdért és két apródja sorsáért, akik a birokot megtámadók elöl menekültek el és indultak Temesvárra, a király városába. Váltakozva jó és rossz dolgok történnek a három jó baráttal útjuk során. Számtalan izgalmas kalandba keverednek a fiúk, én nagyon izgultam végig, vajon mi fog velük történni.
Harmadik szálon László életét követhetjük figyelemmel, ahogy egyre lejjebb csúszik. Odáig süllyed, hogy végül gyilkos lesz belőle és menekülnie kell. Ez a menekülés is sok izgalmat és kalandot ígér ennek a történeti szálnak.
Végül nem hiányozhat ebből a részből egy igazi csata sem, amit az író a regény vége felé oszt meg az olvasóval. A mühldorfi ütközetben négy király csapott össze a német-római császári címért. Elég részletesen ismertei Szabolcs a csata részleteit. A magyar király csak segítség nyújtóként vett részt ebben az ütközetben. Lackfi István és Köcski Sándor vezette a magyar sereget.
Atilla bosszútól megkeseredve keresi családját, és annak gyilkosait. Reményei kezdenek elszállni, hogy megtalálja őket. Ekkor azonban összehozza a sors egykori molnárjával, aki túlélte a támadást és tőle tudja meg mi is történt pontosan a birtokon. Ettől ismét erőre kap és még elszántabban keresi a gyilkosokat és elvesztett családját.
Összességében ez a kötet is nagyon tetszett. Nagy érdeklődéssel várom a folytatást! A utolsó oldalakon ismét történt egy olyan dolog amit nem gondoltam volna. Ez még inkább kíváncsivá tett, hogy is alakul tovább a történet.
10/10

III. rész: Az utolsó tartományúrig
 Fülszöveg:
"1323. ​Alighogy Anjou Károly serege visszatér a tengermellékről, az ország déli fertályán ismét zavarossá válik a helyzet. Úgy tűnik, Subics Mladent hiába fosztották meg zsarnoki hatalmától, ő csak egyike volt a gondok okozóinak, s a rend helyreállítása érdekében előbb-utóbb ismét hadjáratot kell indítani Szlavónia, Horvátország és Dalmácia területére.
A királyságban ennek ellenére végre megszilárdulni látszik a béke. Az uralkodó feladja több mint egy évtizede tartó, önkéntes temesvári száműzetését, és birodalma szívében, Visegrádon kezd új, minden korábbinál fényesebb hatalmi központ építésébe. Míg a gazdasági zűrzavar megfékezése céljából, tárnokmestere több éves munkáját megkoronázva, új pénz verését rendeli el és külpolitikai kapcsolatait is sikeresen rendezi, az utódnemzés kérdésében továbbra is setét fellegek tornyosulnak fölé.
Gutkeled Miklós, az Anjou-sereg hadnagya váratlan kitüntetést kap Károlytól, amit azonban egy diadalmas hadjárattal kell kiérdemelnie. Parancsnoksága alatt vele tart Lackfi István, akit egyre többen emlegetnek Magyarország fehér sárkányaként, és Bátor Attila, aki úgy hiszi, végleg elveszítette családját, s így nem maradt más számára, csak a kegyetlen bosszú."

 Athenaeum könyvkiadó 2015
         376 oldal 

Ahogy befejeztem az előző kötetet, már bele is kezdtem a folytatásba. Kíváncsian vártam miként alakulnak az egyes szálakon az események. 
A trilógiát lezáró kötet ott folytatódik ahol a második rész befejeződött. Ebben a részben ismét egyik  főszereplővé lép elő Bátor Atilla. Főhősünkkel sok keserű, de majdnem ennyi vidám dolog történt eddig, és ez a kettősség ebben a kötetben is folytatódik. Lelki válságából nem igazán sikerül kilábalnia, igaz feleségét visszakapja de el is veszíti egyben, fiát pedig halottnak hiszi. A bosszúállásról sem tett le, elszántan keresi azokat akik feldúlták dubicai birtokát és lemészárolták az embereit. Nagyon magába fordul, senki nem képes rá, hogy kizökkentse ebből az állapotból. Hogyan alakul Attila sorsa a továbbiakban? Olvassátok el ti magatok!
Egy régi szereplő ismét feltűnik a harmadik kötetben Gutkeld Miklós személyében. A király rábízza a déli hadjárat irányítását. Bátor Atilla és Lackfi István két segítőjévé lépnek elő. Tőlük megkapjuk a harcot és a véres csatát is a harmadik részben. Nagyon élvezhető módon tálalja elénk ezt is az író. 
 A két volt apród ( Kurta és Csepke) sorsának alakulását is nyomon követhetjük a harmadik részben. Sok kalandon estek már át. A harmadik részben végre jóra fordul életük egy nagy szerencsének köszönhetően. Hogy hogyan alakult a sorsuk, azt olvasással tudhatjátok meg.

10/10 
Összességében nagyon tetszett a harmadik kötet is. Minden történeti szálat amit lehetett  lezárt az író. Hagyott viszont néhányat nyitva amit majd továbbvisz a következő kötetre. Egy korszak zárult le a könyv végével. Nagy élvezettel és kíváncsisággal olvastam végig mindhárom részt. Nagyon megszerettem a szereplőket, de sajnos valakikkel már nem találkozhatunk a következő részekben. Remélem helyettük lesznek majd újak, akiket Szabolcs belesző majd a történetbe. Nagyon várom a következő rész megjelenését, ami 2017 októberére várható! 
Krisztián    

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates

Blogger Templates