Bíró Szabolcs - Anjouk (Liliom és vér, Lángmarta dél, Az utolsó tartományúrig)

Egy nagyszerű sorozatot ismertetnék meg veletek, Bíró Szabolcstól az Anjouk -at!

Ahogy a végére értem e remek sorozat előzményének, a Non Nobis Domine -nek  bele is kezdtem a folytatásba. Nagyon vártam, hogyan alakul tovább a történet. Mindhárom részt kihoztam egyből a könyvtárból, hogy folyamatosan tudjak haladni az olvasással.

I. rész: Liliom és vér
Fülszöveg:
"1321. ​Bátor Attila egykor templomos lovag volt, a király első embere, aki ott küzdött az Anjou-lobogó alatt, vérét hullajtva az akkor felemelkedő dinasztiáért. Az évek során legendás harcossá vált, ám a sorsdöntő rozgonyi csata után szögre akasztotta kardját, hogy családjával békés életet élhessen – távol a királyi udvartól, messze minden csatamezőtől. Egy forró tavaszi napon azonban minden megváltozik: királyi küldöttség érkezik a szlavóniai birtokra, hogy csaknem egy évtized után ismét hadba hívja a lovagot. Csák Máté, a Felvidék hadura, az Anjou-ház legnagyobb ellensége meghalt, s itt az idő, hogy huszonnyolc várát és teljes tartományát elfoglalják, egykori alattvalóit a király hűségére térítsék. Attila nem tehet mást, újból vasba öltözik, hogy a királyi bandérium hadnagyaként induljon az északi hadjáratra – ezzel pedig nemcsak egy új korszak, hanem bonyodalmak egész sora is kezdetét veszi. Míg a királyi had a Csákok földjét dúlja, addig Dubicában sötét fellegek gyülekeznek a Bátor család feje felett. A lángok felcsapnak, és úgy tűnik, a tűz sosem hunyhat ki…"

 Athenaeum könyvkiadó 2015
       346 oldal

A történet 1321 -ben folytatódik 9 évvel később, mint ahogy az előzményként szolgáló Non Nobis Domine befejeződött. A jól megszokott szereplőkkel ismét találkozhatunk, például Bátor Atillával, Ágnessel, Károly Róberttel .....
Az író kettő fő szálat futtat végig a könyvön egy időben. Hol az egyiket meséli, hol a másikat. Nekem ez nagyon bejött!
Egyik szálunk Bátor Atilla dubicai birtokán játszódik, ahol nyugodt, meghitt életet éltek feleségével és fiukkal egészen addig, míg a király és küldöttsége meg nem érkezett. A király maga mellé rendeli Atillát, ennek oka pedig Csák Máté halála. Így főhősünk kénytelen eleget tenni az uralkodó kérésének és vele tartani a felvidék visszaszerzésére. A dubicai birtok tehát ura nélkül marad. Ágnes helyzete nem egyszerű, viszont szerencsére bőven akadnak segítői.
Másik történeti szálunk innét indul, miután a király és Atilla távoztak a birtokról. Kezdetét veszi a felvidéki várak visszaszerzése (amik Csák Máté tulajdonában álltak). Sok izgalmas várostrom és harc teszi még izgalmasabbá ezt a szálat.
Jó volt így felváltva olvasni az eseményeket. Sokszor jobban izgultam mi fog történni a birtokon mint a csatás jeleneteknél. Teljesen bele tudtam élni magam a szereplők helyzetébe, szinte odaképzeltem magam ahol épp a történet játszódott. A végén pedig vitt bele az író egy jó kis csattanót. Ez teszi csak igazán kíváncsivá az olvasót.
Mindenkinek csak ajánlani tudom, remek kikapcsolódást kínál ez a kötet is! Bátran vágjatok bele!
10/10

II. rész: Lángmarta dél
Fülszöveg:
"1322. ​Miután Anjou Károly egy minden addiginál hatalmasabb sereggel meghódította a Felvidéket, és az utolsó erdélyi vár ellenállását is megtörte, még mindig nem kezdheti meg a nyugodt birodalomépítést. Az ország déli részén a Subicsok törnek borsot az orra alá, így a királynak a tengermellék felé kell fordítania tekintetét, és folytatnia az évtizedes belháborút, melynek talán sosem lesz vége. László, a lecsúszott udvari lovag, miután gyilkosként megszökött Temesvárról, és önmaga elől is menekülve vergődött át az országon, a horvát bán oltalma alatt próbál új életet kezdeni – ám a sors akarata folyvást közbeszól. Lackfi István, az alacsony sorból származó vad székely harcos, aki a felvidéki hadjáratban szerezte meg lovagi címét, ezúttal ezer lovast vezet a mühldorfi csatába, ahol egyszer s mindenkorra eldől, ki örökli a német-római császári címet. Mindeközben a sorsával megbékélt, és ismét liliomos lovagként élő Bátor Attila elszántan igyekszik megtalálni fiát és feleségét, akikről azt sem tudhatja, élnek-e még egyáltalán. A remény élteti, de a kegyetlen bosszúvágy hajtja: egy fekete lobogót keres, és az embert, aki elárulta."

 Athenaeum könyvkiadó 2015
          376 oldal

 Nagyon izgalmasan ért véget az előző kötet, reményekkel telve vártam a folytatást. A történet ott folytatódik, ahol az előző befejeződött. Itt már több szálon folynak tovább az események. A főhősünket kicsit háttérbe szorítva több régi, és új szereplő kap nagyobb figyelmet az írótól.
A második részben épphogy visszaszerezte a király a felvidéket, most délen Subics Mladen horvát bán okoz neki fejfájást. A bán ellen fellázadtak a horvát és szerb nagyurak és elűzték földjéről. Ő azonban a királytól kér segítséget, hogy visszaszerezze azt, ami őt illeti meg. Hogy miként alakul ez a történet arról nem árulok el többet, olvasással megtudhatjátok.
Továbbá izgulhatunk Bátor Atilla fiáért, Szilárdért és két apródja sorsáért, akik a birokot megtámadók elöl menekültek el és indultak Temesvárra, a király városába. Váltakozva jó és rossz dolgok történnek a három jó baráttal útjuk során. Számtalan izgalmas kalandba keverednek a fiúk, én nagyon izgultam végig, vajon mi fog velük történni.
Harmadik szálon László életét követhetjük figyelemmel, ahogy egyre lejjebb csúszik. Odáig süllyed, hogy végül gyilkos lesz belőle és menekülnie kell. Ez a menekülés is sok izgalmat és kalandot ígér ennek a történeti szálnak.
Végül nem hiányozhat ebből a részből egy igazi csata sem, amit az író a regény vége felé oszt meg az olvasóval. A mühldorfi ütközetben négy király csapott össze a német-római császári címért. Elég részletesen ismertei Szabolcs a csata részleteit. A magyar király csak segítség nyújtóként vett részt ebben az ütközetben. Lackfi István és Köcski Sándor vezette a magyar sereget.
Atilla bosszútól megkeseredve keresi családját, és annak gyilkosait. Reményei kezdenek elszállni, hogy megtalálja őket. Ekkor azonban összehozza a sors egykori molnárjával, aki túlélte a támadást és tőle tudja meg mi is történt pontosan a birtokon. Ettől ismét erőre kap és még elszántabban keresi a gyilkosokat és elvesztett családját.
Összességében ez a kötet is nagyon tetszett. Nagy érdeklődéssel várom a folytatást! A utolsó oldalakon ismét történt egy olyan dolog amit nem gondoltam volna. Ez még inkább kíváncsivá tett, hogy is alakul tovább a történet.
10/10

III. rész: Az utolsó tartományúrig
 Fülszöveg:
"1323. ​Alighogy Anjou Károly serege visszatér a tengermellékről, az ország déli fertályán ismét zavarossá válik a helyzet. Úgy tűnik, Subics Mladent hiába fosztották meg zsarnoki hatalmától, ő csak egyike volt a gondok okozóinak, s a rend helyreállítása érdekében előbb-utóbb ismét hadjáratot kell indítani Szlavónia, Horvátország és Dalmácia területére.
A királyságban ennek ellenére végre megszilárdulni látszik a béke. Az uralkodó feladja több mint egy évtizede tartó, önkéntes temesvári száműzetését, és birodalma szívében, Visegrádon kezd új, minden korábbinál fényesebb hatalmi központ építésébe. Míg a gazdasági zűrzavar megfékezése céljából, tárnokmestere több éves munkáját megkoronázva, új pénz verését rendeli el és külpolitikai kapcsolatait is sikeresen rendezi, az utódnemzés kérdésében továbbra is setét fellegek tornyosulnak fölé.
Gutkeled Miklós, az Anjou-sereg hadnagya váratlan kitüntetést kap Károlytól, amit azonban egy diadalmas hadjárattal kell kiérdemelnie. Parancsnoksága alatt vele tart Lackfi István, akit egyre többen emlegetnek Magyarország fehér sárkányaként, és Bátor Attila, aki úgy hiszi, végleg elveszítette családját, s így nem maradt más számára, csak a kegyetlen bosszú."

 Athenaeum könyvkiadó 2015
         376 oldal 

Ahogy befejeztem az előző kötetet, már bele is kezdtem a folytatásba. Kíváncsian vártam miként alakulnak az egyes szálakon az események. 
A trilógiát lezáró kötet ott folytatódik ahol a második rész befejeződött. Ebben a részben ismét egyik  főszereplővé lép elő Bátor Atilla. Főhősünkkel sok keserű, de majdnem ennyi vidám dolog történt eddig, és ez a kettősség ebben a kötetben is folytatódik. Lelki válságából nem igazán sikerül kilábalnia, igaz feleségét visszakapja de el is veszíti egyben, fiát pedig halottnak hiszi. A bosszúállásról sem tett le, elszántan keresi azokat akik feldúlták dubicai birtokát és lemészárolták az embereit. Nagyon magába fordul, senki nem képes rá, hogy kizökkentse ebből az állapotból. Hogyan alakul Attila sorsa a továbbiakban? Olvassátok el ti magatok!
Egy régi szereplő ismét feltűnik a harmadik kötetben Gutkeld Miklós személyében. A király rábízza a déli hadjárat irányítását. Bátor Atilla és Lackfi István két segítőjévé lépnek elő. Tőlük megkapjuk a harcot és a véres csatát is a harmadik részben. Nagyon élvezhető módon tálalja elénk ezt is az író. 
 A két volt apród ( Kurta és Csepke) sorsának alakulását is nyomon követhetjük a harmadik részben. Sok kalandon estek már át. A harmadik részben végre jóra fordul életük egy nagy szerencsének köszönhetően. Hogy hogyan alakult a sorsuk, azt olvasással tudhatjátok meg.

10/10 
Összességében nagyon tetszett a harmadik kötet is. Minden történeti szálat amit lehetett  lezárt az író. Hagyott viszont néhányat nyitva amit majd továbbvisz a következő kötetre. Egy korszak zárult le a könyv végével. Nagy élvezettel és kíváncsisággal olvastam végig mindhárom részt. Nagyon megszerettem a szereplőket, de sajnos valakikkel már nem találkozhatunk a következő részekben. Remélem helyettük lesznek majd újak, akiket Szabolcs belesző majd a történetbe. Nagyon várom a következő rész megjelenését, ami 2017 októberére várható! 
Krisztián    

Bíró Szabolcs - Non Nobis Domine (Kelet oroszlánja / Az utolsó vörös barát)

 Egy nagyszerű olvasmányt ismertetnék meg veletek Bíró Szabolcs tolmácsolásában a Non Nobis Domine - t, amely két könyv a Kelet oroszlánja és  Az utolsó vörös barát egy kötetbe zárva.

Fülszöveg:
"1292-ben Bátor Vilmos templomos lovag huszonhárom év távollét után hazatér a Szentföldről Magyarországra – otthon azonban csak halál és gyász várja. A megkeseredett, kiábrándult férfi szárnyai alá veszi és tanítani kezdi elárvult unokaöccsét, hiszen Attilában látja a megszégyenült Templomos Lovagrend új reményét, a tökéletes és gáncstalan harcost. Ám hiába igyekszik az általa helyesnek vélt útra terelni a kisgyermekből lassan férfivá érő növendéket, Attila túlságosan is vágyik a szabad életre. Amikor pedig Vilmos kardját, az ősi családi örökséget elcsenve akar megnyerni egy titkos éjszakai párbajt, nagybátyja büntetésből hosszú útra küldi az olasz énekmondó, Umberto oldalán. Ez az út örökre megváltoztatja Attila életét. Rablógyilkosokkal harcol, csaknem halálos sebet kap, majd megismeri azt az érzést is, amelyre egy templomos lovagnak még csak gondolnia sem szabad: a szerelmet."

 Athenaeum könyvkiadó 2016
    800 oldal

Mindig is szerettem a történelem ezen szakaszát, amelyben ez a történet is játszódik. A párom találta nekem ezt a két részből álló sorozatot a könyvtárban, de nem tudtam kihozni, mert folyton ki volt kölcsönözve. Névnapomra viszont meglepett vele, méghozzá a két részt egy könyvben kiadott példánnyal. Nagyon megörültem neki és bele is vetettem magam az olvasásba.

Nem régóta olvasok, de eddigi olvasmányaim során nem találkoztam még Bíró Szabolcs írásaival. Fiatal kora ellenére sok jó véleményt olvastam róla, ezért kíváncsian vártam, hogy miként fog tetszeni a könyv. Nagyon kellemesen csalódtam benne, az írásstílusa nagyon jó, szinte magával ragadja az embert. Sokszor úgy belefeledkeztem, hogy még inni is elfelejtettem. :-)  Könnyedén lehet haladni vele és jómagam teljesen azonosulni tudtam a szereplőkkel. Kíválóan tükrözi a történet a középkor ezen szakaszát.

A történet az Árpád ház kihalása utáni időszakot 1292-1312 mutatja be ebben a két kötetben (Kelet oroszlánja / Az utolsó vörös barát). Ez az két könyv az Anjouk sorozat előzményeként szolgál, ezt az infót én is az egyik helybeli könyvtárostól kaptam, ezért is kezdtem ezzel a kötettel.

Az eseményeket Bátor Vilmos, azaz Kelet oroszlánja, valamint unokaöccse és fogadott fia, Bátor Attila sorsán keresztül ismerhetjük meg. Vilmos templomos lovagként szolgált a szentföldön, majd sok év harc után hazatért. Magához vette húga  fiát Atillát, és elhatározta, hogy belőle is templomos lovagot nevel. Az első rész a Kelet oroszlánja ezen időszakot öleli fel és vezeti végig az olvasót számos izgalmas, kalandokkal teli események sorozatán. Ahogy telik az idő és Atilla minél idősebb lesz, annál több és bonyolultabb dolog történik vele. Szigorú neveltetése ellenére mindig csinál valami komiszságot és egyre vakmerőbb lesz, ez pedig többször is majdnem az életébe kerül. 13 évesen egy csetepaté után Budán, egy fogadóban lábadozik, ahol megpillant egy nála idősebb lányt, Ágnest, aki szívét rabul ejti. Ez a pillantás számos kalandot hoz az olvasó számára. Végül eléri nagybátyja dédelgetett álmát, keresztes lovaggá ütik. Ezzel egy időben hűséget fogad Károly Róbert akkori királynak, ő pedig első lovagjának, fogadott testvérének teszi meg Atillát. A király hatalma ebben az időszakban kicsit káoszos. Sok gazdag nemes nem hódol be, hanem ellenszegül, például: Csák Máté, Kán László...

A második rész Az utolsó Vörös barát, Károly és Atilla ezen nemesek elleni harcát mutatja be. Számos jól leírt csatajelenettel, izgalmas eseményekkel. A második részben nagy döntést hoz meg főhősünk,hogy mit azt akkor tudhatjátok meg, ha kezetekbe veszitek a kötetet. A fogadott esküjét betartva a királyért harcolva sok kalandot él meg. Ilyen volt például Buda védelme, Esztergom visszaszerzése és a kötet végén a Rozgonyi csata. Itt is győzelmet arat Atilla és Károly Róbert, de súlyos veszteségek érik mind a királyt mind Atillát. Ha szeretnétek tudni, hogy alakul a vége, és az egész történet összességében, akkor bátran vágjatok bele e nagyszerű könyv olvasásába.

Nagyon örülök, hogy Bíró Szabolcs könyveivel megismerkedhettem. A következő olvasásom a sorozat folytatása lesz, az Anjouk. Kíváncsi vagyok, hogyan alakul a szereplők további sorsa.
Új kedvencet avathattam két dologban is. Egyik a szerző lenne a másik pedig a könyv. Mindenkinek csak ajánlani tudom, aki szereti a kalandos történelmi regényeket!
Krisztián

10/10


Brian McClellan - Őszi köztársaság / Lőpomágus - Trilógia III./

 A Lőpormágus - trilógia befejező kötetét hozom most nektek az Őszi Köztársaságot!

„A főváros eleshet, a hadsereg széteshet, de a győzelmet nem adjuk.”

Fülszöveg:
"Tamás tábornagy sikeresen visszaérkezik szeretett hazájába, ám a főváros, Adró, történetében először idegen megszállók kezére került. Egyetlen fia eltűnt, szövetségeseit képtelen megkülönböztetni az ellenségeitől, az erősítés pedig csak hetek múlva érkezhet.A továbbra is a Kez támadásait nyögő, vezető nélkül maradt adrói hadsereg végül önmaga ellen fordul. Adamat felügyelő ebbe a konfliktusba keveredik elrabolt fia keresése közben.Kétlövetű Tániel, akit saját katonái üldöznek, igyekszik megóvni az egyetlen reményt arra, hogy Adró pusztulás nélkül vészelje át a háborút…"

Fumax kiadó 2016
     568 oldal

Nagy lendülettel és kíváncsisággal vetettem magam az utolsó rész oldalaiba és soraiba. A történet ott folytatódik ahol az előző véget ér és szerkezetileg sem változik. Mindegyik szálon csorognak tovább az események és ezek találkozásánál mindig izgalmas dolgok történnek.

A harmadik részben jobbára a harcok, csaták, árulások, uralják a történetet. (Tetszettek is nekem ezek!) Nagyon jó volt, hogy az író még a befejező kötetbe is vitt bele új dolgokat, és olyanok derülnek ki amiket eddig nem is lehetett sejteni. Mind a szereplőkről és mind magában a cselekményben.
Ilyen volt például Nila személye, aki meghatározó szerepet tölt be a harmadik részben. Egyik kedvencemmé lépett elő Tániel és Ka-poel mellé. Egyre nagyobb szerepet vállal a dolgok menetében és ez nagyon jót tett a karakterének. Adamat felügyelő hozza a saját precíz nyomozásaival kapcsolatos elvárásokat. Igazából az ő karaktere is eléggé a szívemhez nőtt a történet végére. Tamás tábornagy a végén is tud meglepetéssel szolgálni az olvasó számára. Tániel és Ka-poel kapcsolata eléggé elmélyül a könyv végére. Annak, hogy Adom isten is visszatért különösen örültem. :-) Az utolsó pár oldal is izgalmakkal teli. Hogy miként alakul a történet azt a könyv elolvasásával megtudhatjátok!

Méltó befejezése a harmadik rész az egész sorozatnak. Nem bántam meg, hogy belekezdtem (igaz, sokat halogattam) csak azt sajnálom egy kicsit, hogy már a végére is értem ennek a jó kis fordulatokkal teli izgalmas történetnek. Eddigi olvasmányaim alapján egyik kedvencemmé lépett elő. Nem sok jóval kecsegtetett, de kellemesen csalódtam benne. Mindenkinek csak ajánlani tudom, nem fogjátok megbánni! Brian McClellantól nem ez volt szerintem az utolsó olvasásom. Nagyon bejött a stílusa, ahogy ír. Fogok még tőle olvasni!
 Krisztián

10/10

  A kötet többi része:
                         1: Vérrel írt ígéretek /A Lőpormágus - Trilógia I./
                         2:Karmazsin hadjárat / Lőpormágus - Trilógia II./


Brian McClellian - Karmazsin hadjárat / Lőpormágus - Trilógia II./

 Egy izgalmas történet második részét a Lőpormágus - trilógiából  osztanám meg veletek a Karmazsin Hadjáratot!

 "A ​sarkunkban loholó kutyák rádöbbennek majd, hogy oroszlánokkal kerültek szembe!
 
Fülszöveg:
" Tamás Kez elleni hadicsele katasztrófába torkollik, és töredék hadseregével ellátmány és erősítés nélkül az ellenséges vonalak mögött ragad. Hatalmas túlerőtől űzve, erőltetett menetben kell északra vezetnie az embereit, hogy átjusson a hegyeken, és megvédje hazáját.Eközben Adróban Adamat felügyelő nyomoz elrabolt felesége után, a szálak pedig a kegyetlen Lord Vetashoz vezetnek. Azonban a Vetas rejtélyes urával kapcsolatos kérdések még sötétebb titkok felé mutatnak.Míg Tamás tábornokai egymás közt marakodnak, a dandárok minden nap kénytelenek meghátrálni a Kez támadások elől. Mivel Tamást és lőportármágusait mindenki halottnak hiszi, Kétlövetű Tániel válik az utolsó védelmi vonallá az előrenyomuló ellenséggel szemben, akiket a pletykák szerint egy újjászületett isten is támogat."

 Fumax kiadó 2015
   584 oldal

Nagy lelkesedéssel vetettem bele magam a második kötetbe. Nagyon vártam már, hogy miként fog alakulni egyes szereplők sorsa, és maga a történet egésze. Eben a részben sem csalódtam, bár ez kicsit talán jobban magával ragadott mint az első. Az író a második részben kicsit feljebb tette a mércét.

A történet ott folytatódott ahol az első véget ért. Ebben a kötetben is ugyanúgy megmaradtak az egyes karaktereket külön-külön bemutató kis történeti szálak és ugyanúgy váltakoznak mint az első részben.  Ezek néha keresztezik egymást de általában a saját kis medrükben csordogálnak.
Az író mindig visz valami újat, valami fordulatot a történetbe. A könyv elején mindjárt azzal, hogy Tamás tábornagyot a Kez birodalomba juttatja egy hadicsel végrehajtása közepette. Ami végül balul sül el és hosszú menekülésre kényszeríti egy idegen és ellenséggel üldözött országban, azért, hogy újból hazajuthasson. Ez a menetelés sok kalandot ígér, ami rengeteg izgalmat tartogat számunkra. Közben Tániel sorsa sem egyszerű. Az első rész végén megsérül (ahogy Kresmírt lelövi, és ami később kiderül csak félig jött össze) de segítőjének hála megmenekül és kis pihenés után ismét harcba veti magát a Kez sereg ellen. Adamat felügyelő ebben a részben családját próbálja megmenteni fogva tartójuktól Lord Vettastól. Ami számomra újdonság, hogy Nila egyre nagyobb szerepet vállal a dolgok menetében. Az író fokozatosan hozza fel a főszereplők mellé és emeli hasonló szintre. Hogy miként alakul a szereplők sorsa és a történet cselekménye azt a könyv elolvasásával megtudhatjátok.

Nagy érdeklődéssel várom a befejező kötetet. Amit végeztem a második kötettel a harmadikba már bele is kezdek!
Krisztián 

10/10

     A kötet többi része:
                        1: Vérrel írt ígéretek/ Lőpormágus - Trilógia 1./

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Design in CSS by TemplateWorld and sponsored by SmashingMagazine
Blogger Template created by Deluxe Templates

Blogger Templates